Dinosaurs

 

 

Crossword Answer

1 e

  x  

  t  

  i  

  n  

1 c

  t  

     

2 p

  r  

  e  

  y  

     

     

     

     

     

     

     

     

  a  

     

     

  r  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  r  

     

     

  e  

     

     

     

     

     

     

3 i

     

     

     

     

  n  

     

     

  h  

     

     

     

     

     

     

  m  

     

     

4 h

     

  i  

     

3 d

  i  

  n  

  o  

  s  

  a  

  u  

  r  

  p  

     

     

  e  

     

  v  

     

     

  s  

     

     

     

     

     

     

  r  

     

     

  r  

     

  o  

     

     

  t  

     

     

     

     

     

5 p

  i  

     

     

  b  

     

  r  

     

4 f

  o  

  s  

  s  

  i  

  l  

     

  r  

  n  

     

     

  i  

     

  e  

     

     

5 r

  e  

  p  

  t  

  i  

  l  

  e  

  t  

     

     

  v  

     

     

     

     

  i  

     

     

     

     

     

  d  

  s  

     

     

  o  

     

     

     

     

  c  

     

     

     

     

     

  a  

     

     

     

  r  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  t  

6 p

  a  

  l  

  e  

  o  

  n  

  t  

  o  

  l  

  o  

  g  

  y  

     

     

  o  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  r  

     

     

     

7 s

  k  

  e  

  l  

  e  

  t  

  o  

  n